Tak nám začaly, pomaloučku, zlehýnka, aktivity, na kterých se podílí i členové spolku Svibická šestka, z.s. Během víkendu 29.5 a 30.5 jsme si vyjeli na zdravotnický dozor až k Hlučínu, do obce Markvartovice na slavný místní odpust.

Službu jsme plnili řádně, byli jsme pochváleni panem starostou a nakonec i oceněni finančním ohodnocením. Peněžní částka bude věnována na nákup modelu figuríny pro nácvik dýchání a nepřímé masáže srdce neboli KPR na akcích spolku a všude tam, kam budeme pozváni na besedy k první pomoci.

Figurína začne sloužit už letos na škole v Bradavicích. Uvidíme, jak se s ní popere Harry Poter a jeho spolužáci. Dozoru se účastnili Jana Bendová, Miroslav Orszag a Jana Jurčagová.

Kromě nákupu figurín se zbylá hodnota získána dozorem na pouti dá na přípravu volno časových aktivit spolku v rámci výcviku první pomoci dětí i dospělých.

Jana Jurčagová