Na první výpravu se vydalo 6 dětí a dvě dospělé osoby 7. července v dopoledních hodinách.

Naše kroky vedly kolem toku řeky Stonávka, kde jsme si mohli vyzkoušet své znalosti o ochraně přírody a životního prostředí při odpovědích na otázky na interaktivních tabulích. Zahlédli jsme při své pochůzce krajinou spousty vlčího máku, rákosu, kachen, veverek i jiné zvířeny. Dokonce jsme při cestě zpět narazili na čápa a divili jsme se, proč se nás nevylekal. No, on to byl umělý čáp sedící na miniaturní kopii továrního komínu.