Rok 2021 byl rokem neskonale těžkým pro jakékoliv organizování volnočasových aktivit včetně letní táborové činnosti. Náš spolek patří mezi malé organizace, stojí na práci 3 zakladatelů, členská základna čítá celkem 20 osob, které se spolkem dobrovolně připravují veškerou volnočasovou činnost, bez nároku na plat. Spolek je řádným členem Radamoku, Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, jsme součástí ČRDM.

V roce 2021 spolek opět požádal o dotaci na volnočasové aktivity sportovního a jiného charakteru pro děti a mládež do 26 let města Český Těšín, kdy jsme dostali na pokrytí výdajů na dopravu na akce částku ve výši 21.000 kč. Vzniklý nouzový stav způsobený covidem-19 nám , členům spolku, přidělal hned na jaře roku 2021 vrásky. Finance jsme obdrželi, přesto jsme na žádnou akci nemohli pomýšlet. Před prázdninami dostal spolek schválenou dotaci pro táborový pobyt dětí s těšínskou adresou trvalého pobytu ve výši 49.500 kč, což nás potěšilo, o to více jsme se začali těšit na letní tábor s Harry Pottrem na Baldu do obce Jedlová u Poličky.

S koncem školního roku se začalo s organizováním volnočasových aktivit, umožnila to dobrá situace s vývojem kolem virové infekce. Spolek během měsíce července 2021 připravil a uskutečnil 3 výpravy v rámci projektu Prázdniny s městem Českým Těšínem, navštívili jsme Bohumín a naučnou stezku Hraniční meandry řeky Olše, Stonavu a chodníčky kolem říčky Stonávky s návštěvou jízdárny v centru obce a potřetí jsme zamířili vlakem do Vendryně a věnovali se prohlídce v Minizoo, kde jsme vyzkoušeli své přírodovědné znalosti a naučili se něco víc o ochraně přírody.

Srpen začal hned zkraje letním táborem s Harry Pottrem v obci Jedlová u Poličky na táborové základně Jitřenka u kapličky na Baldě v hlubokých poličských lesích, kde teče ve vodovodních kohoutcích jen a jen minerální voda, dýcháme čistý vzduch a svou mysl důkladně očistíme od náporu elektrotechnických vymožeností, jako jsou mobily, tablety, počítače. Tábor probíhal ve dnech 2.8 až 13.8. Táboru se zúčastnilo celkem 71 osob, z toho 32 těšínských dětí. Jsme rádi, že se práce našich členů, dobrovolníků, líbí i rodičům dětí ve svitavském regionu. Počty dětí od roku 2019, kdy spolek vznikl, se začaly navyšovat, počítáme i v roce 2022 s účastí dětí svitavského regionu na letním táboře spolku, opět v obci Jedlová u Poličky na táborové základně Jitřenka u kaple Balda.

Tábor skončil se spoustou zážitků, kdy se soutěžilo, hrálo a vítězilo, maklí táborníci si odvezli nejen dojmy z přírody kolem Poličky, ale viděli a zažili přírodu kolem Borové a Pusté Rybné, vyzkoušeli svou obratnost v lanovém centru v Borové a setkali se s obrovským mamutem v Pavilonu Anthropos na celodenní výpravě do Brna, kde je zaujala i velká interaktivní výstava ze života Indiánů. A, výsledek výpravy nedal na sebe dlouho čekat. Na konci tábora 2021 oznámil mladý tvůrce našich webových stránek a tvůrce celotáborových her námět tábora 2022-Zlato Apačů. Tak, máme se na co těšit. Už nyní ve chvíli, kdy sestavuji zprávu o činnosti spolku za rok 2021, se pracovně opět těším na Baldu.

Prázdniny skončily a ani jsme se nezačali těšit na podzimní výpravy, už tady byl zase nouzový stav, zase omezení. Chtěli jsme dětem a mládeži nabídnout výpravu do přírody, kdy se za dodržení jistých podmínek mohlo vyjet. Naše jedna z posledních výprav vedla na Pustevny, na jeden z vrcholů valašských Beskyd, kdy jsme objednali autobus, který naši výpravu čítající 35 osob vyvezl nahoru na Pustevny 18.prosince do zimní pohádky. Tolik krásy v přírodě jsme s dětmi i mládeží dlouho neviděli, prohlédli jsme si i skvosty lidové architektury, vyšli si k soše boha Radegasta, pozorovali zimní krajinu, zahráli si venkovní hry v obrovských závějích. Výprava splnila svůj účel, ukázat krásy přírody a lidové architektury, naučit děti pohybu v zimní přírodě a správnému vybavení do přírody, kdy teplota klesá hluboko pod nulu. Prosinec nám přinesl poslední dvě výpravy do krajského města Ostravy, kdy 28.12 spolek zorganizoval výpravu do světa technických iluzí do E-mnotion parku v Ostravě-Zábřehu a 30.12 jsme rok 2021 ukončili výpravou do HopJumpu v Dolních Vítkovicích, kdy si děti protáhly končetiny v největším trampolínovém centru, současně jsme jim ukázali část naučné stezky, Jantarové cesty, která vede do Dolních Vítkovic.

Rok 2021 přes všechny překážky byl rokem úspěšným. Poděkování zaslouží všichni, kteří spolku Svibická šestka, z.s. pomáhali a nadále chtějí pomáhat, Tomáši Jurčagovi coby statutárnímu zástupci, Tomáši Kocůrkovi v roli webmastera spolku, jemuž děkuji za vzorně a nápaditě vedeny webové stránky i facebookové stránky spolku, mladým lidem Marii Metelkové, Milanu Vilgockému, partě táborových kuchařek ve složení Radka Bendová, Kateřina Nuchalíková, Lenka Trávníčková. Parta nadšenců je veliká a nedá se vyjmenovat všechny.

Jana Jurčagová, člen spolku Svibická šestka, z.s.

Český Těšín, 31.12.2021