Náš spolek patří mezi malá uskupení nepřesahující 30 osob. V řadách spolku najdete jak děti a mládež, tak rodiče těchto dětí a dospělé kamarády spolku. Spolu tvoříme partu, která od vzniku v květnu 2019 připravuje pro děti i dospělé různé volnočasové aktivity jednodenní či vícedenní včetně táborové činnosti, bez jakéhokoliv nároku na finanční ohodnocení. Což máme mj. zakotveno ve Stanovách spolku.

V roce 2022, tak jak v předcházejících letech, mohl spolek díky dotaci města Český Těšín uskutečnit celou škálu volnočasových aktivit v našem kraji i mimo kraj. Dotace byla poskytnuta na pokrytí výdajů na jízdné dětí s adresou bydliště Český Těšín . Současně město poskytlo i táborovou dotaci dětem s těšínskou adresou pro náš pobytový letní tábor na Baldě nedaleko města Polička v první polovině měsíce srpna 2022. Obě dotace byly spolkem řádně využity, táborová dotace již byla vyúčtována dle pokynů města, dotace na volnočasové aktivity bude vyúčtovávána k 23.1.23.

Volnočasové aktivity 2022 nabídly návštěv u míst rozmanitých, jak sportovně k využití, tak ke hrám pro menší děti, jindy jsme se hezky prošli přírodou či naopak navštívili zajímavá historická místa. Spolek v roce 2022 uspořádal vícedenní akci Ledové Brno během pololetních prázdnin, v březnu jsme vyjeli do Olomouce do Jump Familly a Pevnosti poznání, v dubnu jsme si jeli zahrát do Ostravy do Laser game arény, dvacítka osob se zúčastnila na konci dubna krajské střelecké soutěže TREFA pořádané Radamokem v Ostravě-Krmelínu, koncem května jsme opět vyjeli do Olomouce, pro změnu do Aquaparku, na začátku června se uskutečnil autobusový zájezd na exkurzi do Marlenky Frýdek-Místek. A prázdniny nám přinesly výpravy do Třince do Muzea TŽ, aquaparku Olomouc, Minizoo ve Vendryni, výpravu do Železničního muzea Ostrava-Střed a výpravu k hasičům do Krajského hasičského muzea Ostrava , Zakrejsova. Poslední červencovou výpravou byla procházka kolem meandrů řeky Lučiny, kdy jsme došli do Havířova. Pak už se balily kufry a jelo se směr Balda, Polička, tábor.

První polovinu měsíce srpna trávilo více jak 60 osob, dětí i dospělých, na turistické základně Jitřenka nad kaplí Balda nedaleko města Polička. Během tábora se uskutečnily nejen zajímavé soutěže pro malé táborníky, večerní táborové ohně, ale i noční procházka pod dohledem dospělých z Poličky na Šibeniční vrch, jeli jsme na celodenní výlet do Westernového městečka Šikland nedaleko Bystřice pod Pernštejnem a během druhého výletu jsme s táborníky nakoukli do jeskyně, kde spí blaničtí rytíři, vystoupali na Burianovu rozhlednu a vyzkoušeli si tkz. zážitkovou zahradu pod jeskyní.

Tábor skončil, táborníci se vrátili domů, vybalily se kufry, dávala se dohromady fotodokumentace všech táborových aktivit. Děti a mládež se spolkem ale na konci srpna zvládla ještě jednou Laser game arénu v Ostravě,v půlce listopadu jsme si zajeli zaplavat opět do Aquacentra Olomouc, s malými dětmi navštívili Pohádkové lázně v Rožnově pod Radhoštěm a poslední výprava spolku byla spíše pro větší děti, výstava Tutanchamon v Brně. A, tímto opravdu výpravy spolku, volnočasová aktivita pro rok 2022 skončila. Přes vánoční prázdniny starší členové spolku připravují výpravy na rok 2023 a je již připravena táborová činnost 2023, pojedeme 2 tábory, na začátku července 2023 do Kopřivnice na Hájenku Radamoku a v půlce srpna na svůj tradiční tábor na Baldu.

Poděkování patří za finanční pomoc dospělých, bez které by většina volnočasových aktivit spolku nemohla proběhnout. Příspěvky na jednotlivé aktivity ze strany účastníků včetně dotace města na výdaje na jízdné dětí pokryjí jen část celkových výdajů na aktivity. Děkujeme mj. pp. Tomáši Jurčagovi, statutárnímu zástupci spolku za vyšší sumu příspěvku pro volnočasové aktivity spolku v hodnotě přesahující 70.000,- kč a Romanu Nieslanikovi, majiteli STK Český Těšín za příspěvek ve výši 5.000,-kč pro aktivity na letním táboře 2022.

Poděkován í patřím všem dospělým, kteří s námi jezdí bez nároku na finanční ohodnocení, tráví s námi bezpočet hodin a dní na krátkodobých aktivitách i letním táboře, pp. Nuchalíkové Katce, Nuchalíkovi Marcelovi, Trávníčkové Lence, Bendové Janě, manželům Jurčagovým, Vilgockému Milanovi ml., Beránkové Lucii, Kocůrkovi Tomášovi, Metelkové Marii, Nuchalíkové Natálii. Pomáhají nám rodičové dětí, pp.Rodová, Franková, Manovská, Knollová aj.